Kanshichi [family name unidentified] (かんしち)

Kiritake Ichisuke (桐竹一輔)

Kiritake Ikka (桐竹一嘉)

Kiritake Itchō (桐竹一暢)

Kiritake Kameji (桐竹亀次)

Kiritake Kamematsu IV (桐竹亀松 (四))

Kiritake Kan'ichi (see also Yoshida Kanichi) (桐竹勘市)

Kiritake Kan'ya (see also Yoshida Kanya) (桐竹勘弥)

Kiritake Kanju (桐竹勘寿)

Kiritake Kanjūrō II (桐竹勘十郎 (二))

Kiritake Kanjūrō III (see also Yoshida Minotarō) (桐竹勘十郎 (三))

Kiritake Kanroku (see also Yoshida Kanroku) (桐竹勘緑)

Kiritake Kanshirō (桐竹勘士朗)

Kiritake Komon (桐竹小紋)

Kiritake Monhide (桐竹紋秀)

Kiritake Monju (桐竹紋寿)

Kiritake Monjūrō II (桐竹紋十郎 (二))

Kiritake Monwaka (桐竹紋若)

Kiritake Monya (see also Yoshida Tamamatsu III) (桐竹紋弥)

Nozawa Katsuhei II (see also Nozawa Kizaemon III) (野澤勝平 (二))

Nozawa Katsunosuke (野澤勝之輔)

Nozawa Katsushi (see also Toyozawa Tomisuke V) (野澤勝司)

Nozawa Katsutarō II (野澤勝太郎 (二))

Nozawa Katsuya (野澤勝矢)

Nozawa Kichibei IX (野澤吉兵衛 (九))

Nozawa Kichinosuke (see also Takezawa Yasaburō) (野澤吉之助)

Nozawa Kiichirō (野澤喜一朗)

Nozawa Kikusaburō (野澤喜久三郎)

Nozawa Kin'ichi (野澤錦市)

Nozawa Kin'ya (see also Nozawa Kinshi V) (野澤錦弥)

Nozawa Kinshi IV (野澤錦糸 (四))

Nozawa Kinshi V (see also Nozawa Kin'ya) (野澤錦糸 (五))

Nozawa Kizaemon II (野澤喜左衛門 (二))

Nozawa Kizaemon III (see also Nozawa Katsuhei) (野澤喜左衛門 (三))

Nozawa Matsunosuke (野澤松之輔)

Nozawa Matsuya (野澤松也)

Nozawa Yoshinosuke (野澤吉之助)

Sunodayū [family name unidentified] (すのだゆう)

Takemoto Aikodayū I (see also Takemoto Aioidayū IV) (竹本相子大夫 (一))

Takemoto Aikodayū II (竹本相子大夫 (二))

Takemoto Aioidayū III (竹本相生大夫 (三))

Takemoto Aioidayū IV (see also Takemoto Aikodayū I) (竹本相生大夫 (四))

Takemoto Chitosedayū (竹本千歳大夫)

Takemoto Datejidayū (see also Takemoto Datetayū V) (竹本伊達路大夫)

Takemoto Datetayū IV (see also Takemoto Tosatayū VII) (竹本伊達大夫 (四))

Takemoto Datetayū V (see also Takemoto Datejidayū) (竹本伊達大夫 (五))

Takemoto Harukodayū III (竹本春子大夫 (三))

Takemoto Koharudayū (竹本小春大夫)

Takemoto Koshijidayū IV (竹本越路大夫 (四))

Takemoto Midoridayū (竹本緑大夫)

Takemoto Miwatayū (竹本三輪大夫)

Takemoto Mojiedayū (竹本文字栄大夫)

Takemoto Mojihisadayū (竹本文字久大夫)

Takemoto Mojitayū IX (see also Takemoto Sumitayū VII) (竹本文字大夫 (九))

Takemoto Mojitodayū (竹本文字登大夫)

Takemoto Musashidayū (竹本武蔵大夫)

Takemoto Nanbudayū V (竹本南部大夫 (五))

Takemoto Nanjudayū (竹本南寿大夫)

Takemoto Nanshidayū (竹本南司大夫)

Takemoto Nantodayū (竹本南都大夫)

Takemoto Orimidayū (竹本織美大夫)

Takemoto Orinodayū (竹本織の大夫)

Takemoto Oritayū V (see also Takemoto Tsunatayū IX) (竹本織大夫 (五))

Takemoto Shikidayū (竹本しき大夫)

Takemoto Sumitayū VII (see also Takemoto Mojitayū IX) (竹本住大夫 (七))

Takemoto Takatayū (竹本貴大夫)

Takemoto Tosatayū VII (see also Takemoto Datedayū IV) (竹本土佐大夫 (七))

Takemoto Tsudayū IV (竹本津大夫 (四))

Takemoto Tsukomadayū (竹本津駒大夫)

Takemoto Tsukunidayū (竹本津国大夫)

Takemoto Tsumaidayū (竹本津梅大夫)

Takemoto Tsunatayū IX (see also Takemoto Oritayū V) (竹本綱大夫 (九))

Takemoto Tsunatayū VIII (竹本綱大夫 (八))

Takemoto Ōsumidayū V (竹本大隈太夫 (五))

Takezawa Dan'ichi (竹澤団市)

Takezawa Dango (竹澤団吾)

Takezawa Danji (竹沢団治)

Takezawa Danjirō IV (see also Takezawa Danshichi) (竹澤団二郎 (四))

Takezawa Danroku VIII (see also Tsuruzawa Kanji VII) (竹沢団六 (八))

Takezawa Danshichi (see also Takezawa Danjirō IV) (竹澤団七)

Takezawa Sōsuke (竹澤宗助)

Takezawa Yasaburō (see also Nozawa Kichinosuke) (竹澤弥三郎)

Takezawa Yashichi X (竹澤弥七 (十))

Toyomatsu Seigorō (see also Yoshida Seigorō) (豊松清五郎)

Toyomatsu Seijūrō IV (豊松清十郎 (四))

Toyomatsu Seinosuke (see also Yoshida Seinosuke) (豊松清之助)

Toyomatsu Seizaburō (see also Yoshida Seizaburō) (豊松清三郎)

Toyotake Hajimedayū (豊竹始大夫)

Toyotake Hanabusadayū III (豊竹英大夫 (三))

Toyotake Komatsudayū II (豊竹小松大夫 (二))

Toyotake Matsukadayū (豊竹松香大夫)

Toyotake Mutsumidayū (豊竹睦大夫)

Toyotake Rodayū V (豊竹呂大夫 (五))

Toyotake Romotayū (豊竹呂茂大夫)

Toyotake Rosetayū (豊竹呂勢大夫)

Toyotake Sakihodayū (豊竹咲甫大夫)

Toyotake Sakitayū (豊竹咲大夫)

Toyotake Shimatayū VIII (豊竹嶋大夫 (八))

Toyotake Shintayū (豊竹新大夫)

Toyotake Tokutayū (豊竹十九大夫)

Toyotake Tsubasadayū (豊竹つばさ大夫)

Toyotake Yamashiro no Shōjō (豊竹山城少掾)

Toyozawa Ryōichi (豊澤龍聿)

Toyozawa Ryōji (豊澤龍爾)

Toyozawa Tomisuke V (see also Nozawa Katsushi) (豊澤富助 (五))

Tsuruzawa Asazō V (鶴澤浅造 (五))

Tsuruzawa Dōhachi II (see also Tsuruzawa Tokutarō) (鶴沢道八 (二))

Tsuruzawa Enjirō (鶴澤燕二郎)

Tsuruzawa Entarō (鶴澤燕太郎)

Tsuruzawa Enza V (鶴澤燕三 (五))

Tsuruzawa Hachisuke (鶴澤八介)

Tsuruzawa Jūzō IV (鶴澤重造 (四))

Tsuruzawa Kanji VI (鶴澤寛治 (六))

Tsuruzawa Kanji VII (See also Takezawa Danroku VIII) (鶴澤寛治 (七))

Tsuruzawa Kanotarō (鶴澤叶太郎)

Tsuruzawa Kanpei (鶴澤寛平)

Tsuruzawa Kantarō (鶴澤寛太郎)

Tsuruzawa Katsunosuke (鶴澤勝之輔)

Tsuruzawa Seigo (鶴澤清吾)

Tsuruzawa Seiji (鶴澤清治)

Tsuruzawa Seijirō V (鶴澤清二郎 (五))

Tsuruzawa Seijō (鶴澤清じょう)

Tsuruzawa Seiki (鶴澤清馗)

Tsuruzawa Seishirō (鶴澤清志郎)

Tsuruzawa Seisuke (鶴澤清介)

Tsuruzawa Seitarō (鶴澤清太郎)

Tsuruzawa Seitomo II (鶴澤清友 (二))

Tsuruzawa Tokutarō (see also Tsuruzawa Dōhachi II) (鶴沢徳太郎)

Tsuruzawa Tōzō (鶴沢藤蔵)

Yoshida Bungo V (see also Yoshida Kotama) (吉田文吾 (五))

Yoshida Bungorō (吉田文五郎)

Yoshida Bunjaku (吉田文雀)

Yoshida Bunshi (see also Yoshida Wakatama) (吉田文司)

Yoshida Bunshō (吉田文昇)

Yoshida Bunya (吉田文哉)

Yoshida Eikō (see also Yoshida Tamaya) (吉田栄光)

Yoshida Eiza II (吉田栄三 (二))

Yoshida Fukumaru (吉田福丸)

Yoshida Hidetama (吉田秀玉)

Yoshida Hyōji (吉田兵次)

Yoshida Junzō (吉田淳造)

Yoshida Kan'ichi (see also Kiritake Kanichi) (吉田勘市)

Yoshida Kan'ya (see also Kiritake Kanya) (吉田勘弥)

Yoshida Kanroku (see also Kiritake Kanroku) (吉田勘緑)

Yoshida Kazuo (吉田和生)

Yoshida Kazusuke (吉田和右)

Yoshida Kikuichi (吉田菊一)

Yoshida Kotama (see also Yoshida Bungo V) (吉田小玉)

Yoshida Kunihide (吉田国秀)

Yoshida Kōji (吉田幸司)

Yoshida Kōsuke (吉田幸助)

Yoshida Minoichirō (吉田蓑一郎)

Yoshida Minojirō (吉田蓑二郎)

Yoshida Minoshi (吉田蓑司)

Yoshida Minoshirō (吉田簑紫郎)

Yoshida Minosuke III (吉田蓑助 (三))

Yoshida Minotarō (see also Kiritake Kanjūrō) (吉田蓑太郎)

Yoshida Minotsugu (吉田簑次)

Yoshida Sakujūrō (吉田作十郎)

Yoshida Seigorō (see also Toyomatsu Seigorō) (吉田清五郎)

Yoshida Seinosuke (see also Toyomatsu Seinosuke) (吉田清之助)

Yoshida Seizaburō (see also Toyomatsu Seizaburō) (吉田清三郎)

Yoshida Shōichi (吉田昇市)

Yoshida Shōjirō (吉田昇二郎)

Yoshida Shōroku (吉田昇六)

Yoshida Tamae (吉田玉英)

Yoshida Tamagorō II (吉田玉五郎 (二))

Yoshida Tamaichirō (吉田玉一郎)

Yoshida Tamaka (吉田玉佳)

Yoshida Tamaki (吉田玉輝)

Yoshida Tamakō II (吉田玉幸 (二))

Yoshida Tamamatsu III (see also Kiritake Monya) (吉田玉松 (三))

Yoshida Tamame (吉田玉女)

Yoshida Tamanosuke (吉田玉之助)

Yoshida Tamao (吉田玉男)

Yoshida Tamase (吉田玉勢)

Yoshida Tamashi (吉田玉志)

Yoshida Tamashō (吉田玉昇)

Yoshida Tamashō (吉田玉翔)

Yoshida Tamaya (see also Yoshida Eikō) (吉田玉也)

Yoshida Tamayo (吉田玉世)

Yoshida Tatsugorō V (吉田辰五郎 (五))

Yoshida Tsuneji (吉田常次)

Yoshida Wakatama (see also Yoshida Bunshi) (吉田若玉)