Performers > Yoshida Bunshi (see also Yoshida Wakatama)

Yoshida Bunshi (see also Yoshida Wakatama)

(吉田文司)

Dates:
'1990/04-'

Notes: Bunraku meikan (1980, 1985, 1988, 1990, 1994)

Performances: