Performers > Yoshida Minoshi

Yoshida Minoshi

(吉田蓑司)

View all related images.

Dates:
'1970/06-1979/03'

Notes: Bunraku (Kokuritsu Gekijo geino kansho koza series); Dejitaru bunka raiburarī (Japan Arts Council)

Performances:

Images: