Performers > Tsuruzawa Seigo

Tsuruzawa Seigo

(鶴澤清吾)

Dates:
'1985/01-'

Notes: Bunraku meikan (1980, 1985, 1988, 1990, 1994)

Performances: