Performers > Tsuruzawa Seitarō

Tsuruzawa Seitarō

(鶴澤清太郎)

Dates:
'1988/01-'

Notes: Bunraku meikan (1980, 1985, 1988, 1990, 1994)

Performances: