April 1972: The Rat's Romance > Scenes > The Rat's Romance

The Rat's Romance

(鼠のそうし) (Nezumi no sōshi)

View all related images.

Performance: April 1972: The Rat's Romance
Production: April 1972

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Toyomatsu Seijūrō IV
(豊松清十郎 (四))
Chuchu Gonnokami
(若殿忠冑権の頭)
Wakaotoko
(若男)
Yoshida Bunjaku
(吉田文雀)
Koroku
(郎党くるみ割の小六)
Hayaku
(端役)
Yoshida Bunshō
(吉田文昇)
Chidori
(腰元千鳥)
Musume
(娘)
Yoshida Sakujūrō
(吉田作十郎)
Tarobei
(郎党障子破りの太郎兵衛)
Nezumi
(ねずみ)
Yoshida Kotama (see also Yoshida Bungo V)
(吉田小玉)
Hikosuke
(郎党俵くじりの彦助)
Nezumi
(ねずみ)
Kiritake Itchō
(桐竹一暢)
Haito
(郎党棚さがしの隼人)
Nezumi
(ねずみ)
Kiritake Monju
(桐竹紋寿)
Reizei
(下婢れいぜい)
Nezumi
(ねずみ)
Yoshida Kazuo
(吉田和生)
Senju
(下婢せんじゅ)
Nezumi
(ねずみ)
Yoshida Fukumaru
(吉田福丸)
Page
(お小姓)
Konezumi
(子ねずみ)
Yoshida Tamashō
(吉田玉昇)
Priest Kyoji
(教慈上人)
Neko
(猫)
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Asaka
(浅香姫)
Musume
(娘)

Images: