Characters > Koroku

Koroku

(郎党くるみ割の小六) (Rōdō Kurimiwari no Koroku)

Authority Control:
August 1989 Program; Bunka dejitaru raiburarii; Daijirin (Tokyo: Sanseido, 1995)

Plays: