Characters > Kyuhachi

Kyuhachi

(廻しの久八) (Mawashi no Kyūhachi)

Authority Control:
July 1989 Program

Plays: