August 1993: The Love Suicide of Hambei and Ochiyo > Scenes > The Village of Ueda

The Village of Ueda

(上田村) (Uedamura)

Performance: August 1993: The Love Suicide of Hambei and Ochiyo
Production: August 1993

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Minosuke III
(吉田蓑助 (三))
Ochiyo
(女房お千代)
Nemuri no musume
(ねむりの娘)
Yoshida Tamamatsu III (see also Kiritake Monya)
(吉田玉松 (三))
Kinzo
(百姓金蔵)
Hagataki
(端敵)
Yoshida Tamakō II
(吉田玉幸 (二))
Heiemon
(島田平右衛門)
Shūto
(舅)
Yoshida Tamao
(吉田玉男)
Hambei
(八百屋半兵衛)
Genta
(源太)
Yoshida Minoichirō
(吉田蓑一郎)
Onabe, a maid
(下女お鍋)
Onna tsume
(女つめ)
Kiritake Ichisuke
(桐竹一輔)
Otake, a maid
(下女お竹)
Onna tsume
(女つめ)
Yoshida Kazusuke
(吉田和右)
Okiku, a maid
(下女お菊)
Onna tsume
(女つめ)
Yoshida Kan'ichi (see also Kiritake Kanichi)
(吉田勘市)
Palanquin bearer
(駕屋)
Otoko tsume
(男つめ)
Yoshida Tamaka
(吉田玉佳)
Palanquin bearer
(駕屋)
Otoko tsume
(男つめ)