July 1990: The Nunobiki Waterfall > Scenes > Kurosuke's House

Kurosuke's House

(九郎助内) (Kurosuke uchi)

Performance: July 1990: The Nunobiki Waterfall
Production: July 1990

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Kanroku (see also Kiritake Kanroku)
(吉田勘緑)
Nisota, Kurosuke's nephew
(矢橋二惣太)
Hagataki
(端敵)
Kiritake Itchō
(桐竹一暢)
Aoi-Gozen, Yoshikata's wife
(葵御前)
Fukeoyama
(老女形)
Yoshida Seigorō (see also Toyomatsu Seigorō)
(吉田清五郎)
Tarokichi, Koman's son
(伜太郎吉)
Otoko koyaku
(男子役)
Yoshida Sakujūrō
(吉田作十郎)
Kurosuke, a farmer
(百姓九郎助)
Takeuji
(武氏)
Yoshida Tamao
(吉田玉男)
Sanemori, a Heike general
(斎藤実盛)
Bunshichi
(文七)
Yoshida Tamakō II
(吉田玉幸 (二))
Seno-o, a Heike warrior
(瀬尾十郎)
Ōshūto
(大舅)
Yoshida Tamagorō II
(吉田玉五郎 (二))
Koman, Kurosuke's daughter
(女房小まん)
Fukeoyama
(老女形)
Yoshida Minoichirō
(吉田蓑一郎)
Village headman
(庄屋)
Hayaku
(端役)