September 1981: The Nunobiki Waterfall > Scenes > Kurosuke's House

Kurosuke's House

(九郎助内) (Kurosuke uchi)

Performance: September 1981: The Nunobiki Waterfall
Production: September 1981

Narrators:

Shamisen (Musicians):

Performers:

Puppeteer Character Kashira
Yoshida Tamaya (see also Yoshida Eikō)
(吉田玉也)
Nisota, Kurosuke's nephew
(矢橋二惣太)
Hagataki
(端敵)
Kiritake Monju
(桐竹紋寿)
Aoi-Gozen, Yoshikata's wife
(葵御前)
Fukeoyama
(老女形)
Toyomatsu Seinosuke (see also Yoshida Seinosuke)
(豊松清之助)
Tarokichi, Koman's son
(伜太郎吉)
Otoko koyaku
(男子役)
Yoshida Tamamatsu III (see also Kiritake Monya)
(吉田玉松 (三))
Kurosuke, a farmer
(百姓九郎助)
Takeuji
(武氏)
Yoshida Tamao
(吉田玉男)
Sanemori, a Heike general
(斎藤実盛)
Bunshichi
(文七)
Yoshida Sakujūrō
(吉田作十郎)
Seno-o, a Heike warrior
(瀬尾十郎)
Ōshūto
(大舅)
Kiritake Kamematsu IV
(桐竹亀松 (四))
Koman, Kurosuke's daughter
(女房小まん)
Fukeoyama
(老女形)
Kiritake Kameji
(桐竹亀次)
Village headman
(庄屋)
Hayaku
(端役)