Plays > Kiichi's Book of Strategy

Kiichi's Book of Strategy

(鬼一法眼三略巻) (Kiichi Hōgen sanryaku no maki)

View all related images.

First Staged: 1731
Reference: Hironaga, Shūzaburō, The Bunraku Handbook (Tokyo: Maison des Arts, 1976); Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 168, September 1979; Bunraku November 1991 Performance Program

Written By: Matsuda Bunkōdō (文耕堂) , Hasegawa Senshi (長谷川千四)

Performances:

Kashira:

Characters:

Images: