Plays > The Fiftieth Death Anniversary

The Fiftieth Death Anniversary

(五十年忌歌念仏) (Gojūnenki utanebutsu)

First Staged: 1709
Reference: Kokuritsu Gekijō jōen shiryōshū, edited by Kokuritsu Gekijō Geinō Chōsashitsu, vol. 93, May 1973; Bunraku May 1973 Performance Program; Hironaga, Shūzaburō, The Bunraku Handbook (Tokyo: Maison des Arts, 1976)

Written By: Chikamatsu Monzaemon (近松門左衛門)

Performances:

Kashira:

Characters: