Characters > Genshichi, in fact Tokiyuki

Genshichi, in fact Tokiyuki

(煙草屋源七実は坂田蔵人時行) (Tabakoya Genshichi jitsuwa Sakatano Kurando Tokiyuki)

Authority Control:
February 1997 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: