Characters > Yaheiji (Happeiji) Washizuka

Yaheiji (Happeiji) Washizuka

(鷲塚八平次) (Washizuka Happeiji (Yaheiji))

Authority Control:
February 1972 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006); Bunka dejitaru raiburarii

Plays: