Characters > Yonosuke

Yonosuke

(伜与之助) (Segare Yonosuke)

Authority Control:
February 1972 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: