Characters > Tsukudaya Kizo

Tsukudaya Kizo

(佃屋喜蔵) (Tsukudaya Kizō)

Authority Control:
September 1989 Program; November 1970 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: