Characters > Taro

Taro

(監物太郎) (Kenmotsu Tarō)

Authority Control:
September 1983 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: