Characters > Okuru

Okuru

(女房おくる) (Nyōbō Okuru)

Authority Control:
May 1983 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: