Characters > Tokichi Konoshita

Tokichi Konoshita

(木下藤吉) (Konoshita Tōkichi)

Authority Control:
January 1989 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: