Characters > Takunai, a servant

Takunai, a servant

(奴宅内) (Yakko Takunai)

Authority Control:
January 1992 Program; Bunka dejitaru raiburarii; [for Yakko] Daijirin (Tokyo: Sanseido, 1995); Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: