Characters > Seno-o

Seno-o

(瀬尾太郎兼康) (Senō Tarō Kaneyasu)

View all related images.

Authority Control:
February 1986 Program; Bunka dejitaru raiburarii; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays:

Images: