Characters > Osono

Osono

(女房おその) (Nyōbō Osono)

Authority Control:
Kabuki tōjō jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006); Bunka dejitaru raiburarii

Plays: