Characters > Jirosaku, in fact Takatsuna

Jirosaku, in fact Takatsuna

(二郎作実は佐々木高綱) (Jirosaku jitsuwa Sasaki Takatsuna)

Authority Control:
May 1983 Program; November 1987 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006); Bunka dejitaru raiburarii

Plays: