Characters > Denkai

Denkai

(伝界坊) (Denkaibō)

Authority Control:
April 1985 Program (Ten no Amijima Shigure no Kotatsu); Bunka dejitaru raiburarii

Plays: