Characters > Sadashichi

Sadashichi

(本庄屋定七) (Honshōya Sadashichi)

Authority Control:
November 1984 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: