Characters > Yoshiteru

Yoshiteru

(足利義輝) (Ashikaga Yoshiteru)

Authority Control:
May 1971 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: