Characters > Shigemori, Son of Kiyomori

Shigemori, Son of Kiyomori

(平重盛 (小松内府重盛)) (Tairano Shigemori (Komatsuno Naifu Shigemori))

Authority Control:
November 1970 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: