Characters > Tsunetoshi, a Heike clansman

Tsunetoshi, a Heike clansman

(難波六郎常俊) (Nanbano Rokurō Tsunetoshi)

Authority Control:
November 1970 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: