Characters > Shohachi, a senior employee

Shohachi, a senior employee

(手代庄八) (Tedai Shōhachi)

Authority Control:
September 1977 Program; Bunka dejitaru raiburarii; Daijirin (Tokyo: Sanseido, 1995)

Plays: