Characters > Shizunokata, Shogun's mistress

Shizunokata, Shogun's mistress

(愛妾賤の方) (Aishō Shizuno Kata)

Authority Control:
October 1969 Program; Bunka dejitaru raiburarii; Daijirin (Tokyo: Sanseido, 1995)

Plays: