Characters > Hangaku, Yoichi's wife

Hangaku, Yoichi's wife

(妻板額) (Tsuma Hangaku)

Authority Control:
September 1989 Program; Kabuki tōjō jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: