Characters > Shuntokumaru

Shuntokumaru

(高安俊徳丸) (Takayasu Shuntokumaru)

View all related images.

Authority Control:
September 1980 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays:

Images: