Characters > Noriuji, in fact Sadato

Noriuji, in fact Sadato

(桂中納言則氏実は安倍貞任) (Katsura Chūnagon Noriuji jitsuwa Abeno Sadatō)

Authority Control:
February 1973 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006), p. 641.

Plays: