Characters > Koshiro

Koshiro

(小四郎 (小四郎高重)) (Koshirō (Koshirō Takashige))

Authority Control:
November 1987 Program; Kabuki tojo jinbutsu jiten (Tokyo: Hakusuisha, 2006)

Plays: