Characters > Watanabe-no-Tsuna

Watanabe-no-Tsuna

(渡辺綱) (Watanabeno Tsuna)

Authority Control:
August 1989 Program; Bunka dejitaru raiburarii

Plays: